Det nystartede Tidskriftet Å vil blandt andet udgive mange forskellige typer forfattere og fokusere på positiv kritik.

Ved et spisebord i Martin Knabes hjem i Højbjerg, sidder de to nyudklækkede tidsskriftsredaktører og diskuterer en af de indsendte tekster. Sebastian Bune sidder i lang tid og tygger på en formulering. Mens han tænker, kan man høre fuglefløjt gennem den åbne dør ud til terassen, hvor Martins to katte render rundt.

Sebastian tager sig god tid, for det er nemlig vigtigt for dem, at kritikken hele tiden er positiv, selvom det bare er de to, der sidder og snakker: ”Jeg tror det er vigtigt, at vi har det her fundament med positiv kritik” forklarer Sebastian, og Martin er helt enig. Der bliver brugt tid på en ordentlig feedback, selv ved afslag.

 

Et lokalt forankret tidsskrift

Martin Knabe og Sebastian Bune er selv forfattere med udgivelser bag sig og nye på vej. Og så har de det tilfælles, at de savnede et lokalt, litterært tidsskrift, som kunne konkurrere med nogle af de større tidsskrifter. ”Så tænkte vi, hvorfor ikke lave et selv?” fortæller Sebastian.

Lige nu udkommer tidsskriftet online, men det er planen at numrene hver tredje måned skal samles i en fysisk udgivelse. Den første udgave af tidsskriftet publiceres d. 15. maj. under temaet ”Fragmenter” og snart bliver der åbnet for et call til næste nummer med et nyt tema.

”Vi har en plan om med tiden at få styrket sammenhængen mellem onlineudgaverne, så det bliver en treenighed af temaer i det trykte nummer” forklarer Sebastian og Martin uddyber: ”Det kunne for eksempel være, at der er et online nummer med horror, et med sci-fi og et med fantasy, hvor de alle samles i den samme paperback.”

Med temaerne og den fysiske udgivelse håber de at kunne åbne for en lidt atypisk forståelse af, hvad et tidsskrift kan være, men også at være bredt omfavnende: ”Vi vil gerne have bidrag fra forskellige skrivende og håber at folk opnår en forståelse af tidsskriftet som noget, der omfavner skrift af mange typer” fortæller Sebastian og igen uddyber Martin: ”Der er potentielt en masse dygtige forfattere af fx horror og sci-fi, som bliver overset. Der vil vi godt varetage at få dem ud til verden.”

 

Tekst er en skrøbelig størrelse

 

Anna Klahn er blandt bidragsyderne til første nummer.

 

Til redaktionsmødet er der kaffe og kage. Det er en hyggelig og afslappet scene, særligt når Sebastian læser et af de indsendte digte højt, scroller på computeren med den ene hånd og aer Martins sølvgrå Maine Coon med den anden. Højtlæsningen er en del af processen, som giver dem en bedre fornemmelse af, hvordan teksterne fungerer.

Der er ingen tvivl om, at de har stor respekt for de tekster, der er blevet sendt ind, uanset hvad deres meninger ellers er: ”Tekst er en skrøbelig størrelse, det er en del af det menneske, der har skrevet det. Så det forsøger vi at respektere” forklarer Sebastian.

”Men en ting er at respektere det, en anden ting er også, at vi skal varetage kvaliteten af det produkt, som vi vil lave. Derfor bliver vi nødt til at gå ind i den dialog og sige, det her vil vi godt have gjort på den her måde, eller det kan vi ikke påtage os at trykke” uddyber Martin.

Men det er ikke altid nemt at bevare den positive tone, når man skal skrive til en bidragsyder med ændringsforslag eller afslag, for som Martin siger: ”Vi har snakket om, der måske var nogen tekster, der i deres grundform virkede lidt endimensionelle, men hvordan bærer vi os lige ad med at få sagt til bidragsyderen, at idéen er god, men der skal ligesom noget mere kød på?”

 

Over al forventning

 

Sebastian Bune og Martin Knabe (til højre på øverste billede, i projektet “De Saakaldte” med Tahir Mirza) er begge aktive i det lokale miljø.

 

Hvis man spørger de to initiativrige forfattere, hvordan tidsskriftet indtil videre har levet op til deres forventninger, er der ingen tvivl. Martin udbryder uden tøven: ”Det er gået over alt forventning.”

”Vi havde troet vi skulle rode med 2-3 bidrag en gang om ugen, også finde ud af hvordan vi kunne få det maksimeret til en håbefuld ny førsteudgave, men…” begynder Sebastian og Martin samler op: ”… så blev det lige pludselig 10 bidrag om ugen i stedet for.”

Oprindeligt havde de håbet, at hver udgave ville være på mellem 60 og 80 sider, men realistisk set håbede de, at den første udgave kunne være et sted i halvtredserne. Også det mål er gået over alt forventning.

”Hvis man ikke tæller de bidrag, der er kommet ind siden sidste redaktionsmøde, så er vi på et eller andet sted i midt tresserne. Så efter i dag, så runder vi nok de halvfjerds” forklarer Martin.

Og det er ikke kun mængden af bidrag, men også kvaliteten af de tekster, der er blevet sendt ind, de er begejstrede for: ”Jeg tror, jeg kan tale på vores begge vegne og sige, at vi er rimelig psyched over alle de bidrag vi har fået her til første nummer” siger Martin og Sebastian er hurtig til at erklære sig enig: ”Ja, det er så flot.”

Derefter går der ikke lang tid, før de nærmest i kor siger: ”Det bliver et rigtig godt første nummer”.

 

Tekst: Nanna Westergaard

Foto: Mariana Gil


 

Følg tidsskriftet her.