Keld Conradsen skriver om sanselighed, og om hvordan vi alle lever i en økonomisk centrifuge – en maskine der adskiller folk ved at gøre de rige rigere og de fattige fattigere, mens middelklassen bliver mindre og mindre.

Keld Conradsen kommer i hans seneste bog, Centrifugen, ind på flere væsentlige emner. Bogen handler om to unge fra ghettoerne omkring Aarhus, der møder hinanden i “Den Sanselige Klub” i København. Efterhånden hører vi om deres fortid i Aarhus. Den unge pige vokser op i et striks muslimsk miljø i Gellerupparken, mens drengen vokser op i Bispehaven hos en enlig, alkoholiseret mor. Aarhus har en central rolle i bogen, og man bliver klogere på miljøer, de færreste middelklassedanskere har indsigt i.

Det er vigtigt at forstå økonomisk ulighed

I interviewet fortæller Keld Conradsen, hvorfor det er vigtigt at skildre disse miljøer. Han mener, at den almindelige middelklassedansker har nogle blinde vinkler. De har ikke blik for, hvordan det er at være væsentligt mindre bemidlet; hvordan Underdanmark er. Middelklassen tror, de ved det, men ser slet ikke de problemer, der er til stede i andre dele af samfundet. I stedet kæmper de med næb og klør for at bevare, de mange privilegier de har uden at være klar over, hvor godt stillede de er.

I kontrast til de to unge fra ghettoerne, står den rige forfatterinde, som er den tredje hovedperson, der danner “Den Sanselige Klub”. Derved bliver der sat ansigt på, hvordan nogle af de forskellige klasser i Danmark er og hvilke forskellige forhold, de lever under. Gennem bøger, som Centrifugen, mener Keld, at vi kan få en anden og dybere forståelse af disse forhold, end man kan gennem faglitteratur.

 

Keld Conradsen forklarer, hvorfor det er væsentligt at sætte fokus på økonomisk ulighed. Foto: Julie Brøgger.

 

Keld kommer i bogen også ind på, hvordan forskellene mellem rige og fattige i verden hastigt øges. Han bruger billedet af en centrifuge til at illustrere det. De rige har stor magt til at påvirke pengestrømmen, der løber gennem centrifugen og bliver derved rigere og rigere. Mennesker i under- og middelklassen har væsentligt mindre magt, og de fleste bliver derfor hurtigt fattigere og fattigere.

 

Keld Conradsen tænker nøje over, hvordan han skal udtrykke sine holdninger præcist. Foto: Julie Brøgger.

 

Sanseligheden forsvinder bag skærmen

Et andet vigtigt tema i bogen er sanselighed. Keld mener, at den efterhånden må vige for meget andet. Når vi oftere sidder isoleret bag vores skærme, mister vi sanseligheden, som er vigtig for os mennesker. I “Den Sanselige Klub”, som er central i bogen, kommer sanselighed ind under huden på læseren. Man mærker, hvordan deltagerne i klubben bliver påvirket af de sanselige benspænd, medlemmerne udsætter hinanden for. Dette beskrives på en underfundig og uforudsigelig måde, der gør bogen endnu mere spændende og overraskende. Historien udfolder sig helt anderledes, end jeg havde regnet med. Men det kan man kun finde ud af, hvis man læser bogen.

 

Interview og tekst: Matthew Frandsen

Foto: Julie Brøgger


 

Centrifugen udkom i februar 2017 på forlaget Modtryk. Det er Keld Conradsens sjette roman.

For mere info se Keld Conradsens hjemmeside, keldconradsen.dk, eller via modtryk.dk.